Σταυρόπουλος Γιώργος

Solving complex daily problems and training in new technologies. Develop websites and programs. Αlso organize business operations.